Brasa CrossFit teikiamų paslaugų tvarka ir taisyklės

Bendrosios taisyklės

UAB Solvo LT (toliau – „Brasa CrossFit“) Brasa CrossFit teikiamų paslaugų tvarka ir taisyklės (toliau – „taisyklės“) nustato Brasa CrossFit lankytojams (toliau – „lankytojai“) teikiamų paslaugų naudojimosi tvarką, saugumo, higienos ir kitus reikalavimus, pareigas, įsipareigojimus. Taisyklės lankytojams yra pateikiamos Brasa CrossFit patalpose ir/arba www.brasacrossfit.lt interneto svetainėje. Brasa CrossFit administracija turi teisę atnaujinti taisykles be išankstinio perspėjimo.

Terminai:

Lankytojas – asmuo apsilankęs Brasa CrossFit patalpose ir/arba pasinaudojęs Brasa CrossFit paslaugomis arba ketinantis tą padaryti, ir/arba įsigijęs Brasa CrossFit narystę ir/arba kitų paslaugų. Lankytoju laikomas asmuo atitikęs bent vieną iš išvardintų sąlygų.

Paslaugos – tai Brasa CrossFit teikiamos paslaugos, kurias sudaro treniruočių, treniruočių salės paslaugos, privačios treniruotės, mokymai, bei kitos Brasa CrossFit teikiamos paslaugos, už kurias taikomas arba netaikomas papildomas Brasa CrossFit nustatytas mokestis.

Narystė – tai asmens įgyta teisė, nustatytą laikotarpį, lankytis Brasa CrossFit patalpose bei naudotis teikiamomis paslaugomis, priklausomai nuo įsigytos narystės tipo.

Kartiniai apsilankymai – tai asmens įgyta teisė apsilankyti Brasa CrossFit patalpose ir naudotis teikiamomis paslaugomis, priklausomai nuo įsigytų paslaugų tipo, kartinių apsilankymų skaičiaus.

Open gym paslauga – tai asmens, įsigijusio Brasa CrossFit narystę, įgyta teisė lankytis Brasa CrossFit patalpose ir savarankiškai sportuoti, naudotis sportiniu inventoriumi, pagal nustatytą tvarką ir taisykles.

Nemokamas apsilankymas (toliau – atvira treniruotė, nemokamas apsilankymas arba free intro) – tai asmens įgyta teisė apsilankyti Brasa CrossFit patalpose ir nemokamai išbandyti Brasa CrossFit teikiamą paslaugą.

Brasa CrossFit narys (toliau – „narys“) – tai asmuo įsigijęs Brasa CrossFit narystę ir/arba kartinių apsilankymų planą.

Šiame taisyklių skyriuje nurodytos sąvokos tekste gali būti vartojamos ir iš mažosios raidės.

1. Teisė naudotis Brasa CrossFit paslaugomis

1.1.  Pradėti naudotis Brasa CrossFit paslaugomis leidžiama, tik Brasa CrossFit lankytojui (toliau Taisyklėse – „lankytojas“) atidžiai susipažinus su Taisyklėmis ir tai patvirtinus savo parašu, t.y pasirašius popierinį arba elektroninį taisyklių dokumentą arba susipažinimo su taisyklėmis žurnale arba Brasa CrossFit paslaugų pirkimo sutartyje ir įsigijus narystę arba kartinius apsilankymus, arba pasinaudoję pirmojo vienkartinio nemokamo apsilankymo paslauga. Kiekvienas lankytojas privalo pateikti Brasa CrossFit darbuotojui savo asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį lankytojo asmens tapatybę. Lankytojui atsisakius susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti apie tai pasirašant ar pateikti asmens dokumentą, Brasa CrossFit turi teisę neleisti lankytojui naudotis Brasa CrossFit paslaugomis. Už nepilnamečius lankytojus pasirašo ir atsako jų tėvai (globėjai). Nepilnamečių lankytojų tėvai (globėjai) patvirtina parašu faktą, kad nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis Brasa CrossFit paslaugomis, nepilnametis lankytojas pilnai susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio lankytojo bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir atsako už jo elgesį Brasa CrossFit klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą. Nepilnamečių lankytojų grupes turi lydėti ir prižiūrėti pilnamečiai asmenys. Nepilnamečiai lankytojai gali naudotis Brasa CrossFit treniruočių paslaugomis tik pateikę vieno iš tėvų (globėjų) rašytinį sutikimą.

1.2. Šia sutartimi lankytojas įgyja teisę, nustatytą laikotarpį, lankytis Brasa CrossFit patalpose ir naudotis teikiamomis paslaugomis, priklausomai nuo įsigytos narystės ar kartinių apsilankymo tipo. Brasa CrossFit nariui paslaugos teikiamos po pilno apmokėjimo. Jeigu lankytojas įsigijo narystę ar kartinius apsilankymus ir dalį laiko nesinaudojo Brasa CrossFit paslaugomis, pinigai nėra grąžinami ir nėra mažinama ateinančio mokėjimo suma už narystę. Narių mokėjimai yra mokami už laiko periodą, o ne už faktinį Brasa CrossFit paslaugų naudojimą.

2. Brasa CrossFit narystės, jų įsigijimo ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Brasa CrossFit narysčių, teikiamų papildomų paslaugų kainas bei kitus Brasa CrossFit galiojančius mokesčius, kurie yra skelbiami interneto svetainėje www.brasacrossfit.lt ir/arba brasa.wodify.com ir/arba Brasa CrossFit patalpose, nustato Brasa CrossFit administracija.

2.1. Brasa CrossFit narysčių tipai: (1) kas mėnesį automatiškai pratęsiama narystė (2) išankstinio mokėjimo terminuota narystė, (3) kartinių apsilankymų paketas (4) automatiškai pratesiama terminuota narystė su nuolaida, mokama kas mėnesį. Lankytojų įsigytos narystės ar kartiniai apsilankymai negali būti perleidžiamos (dovanojamos, parduodamos, keičiamos ir pan.) kitiems asmenims.

2.2. Narystės sutartis įsigalioja nuo lankytojo narystės pirkimo dienos arba nuo kitos lankytojo nurodytos datos. (1) Kas mėnesį automatiškai prasitęsiančios narystės sutartis yra neterminuota, kas mėnesį atsinaujinanti iki to momento kai narys nutraukia sutartį pagal šiose taisyklėse nustatytą tvarką.(2) išankstinio mokėjimo terminuota narystė ir (3) kartinių apsilankymų paketas automatiškai neatsinaujina, yra terminuota nustatytam laikui. (4) automatiškai pratesiama terminuota narystė su nuolaida, atsinaujina nurodytą terminuotą tokį patį laikotarpį iki to momento kai narys arba Brasa CrossFit klubas nutraukia sutartį pagal šiose taisyklėse nustatytą tvarką.

2.3. Lankytojai už narystes, kartinius apsilankymus arba kitas papildomas paslaugas bei kitus mokesčius ir baudas gali sumokėti mokėjimo kortele savo paskyroje mobiliojoje aplikacijoje “wodify” app.wodify.com, el.parduotuvę brasa.wodify.com, Brasa CrossFit klubo kasoje grynaisiais pinigais, mokėjimo kortele arba padarydami bankinį pinigų pervedimą. Lankytojai už Brasa CrossFit paslaugas taip pat gali atsiskaityti ir Brasa CrossFit dovanų čekiais, paslaugų kainos ir dovanų čekio vertės skirtumą apmokėję grynais pinigais (jeigu reikalinga).

2.4. Perkant (1) ir (4) automatiškai pratęsiančią narystės tipą, gali atsiskaityti mokėjimo kortele brasa.wodify.com sistemoje/ “Wodify” mobiliojoje aplikacijoje, suvesdami mokėjimo kortelės duomenis. Suėjus mokėjimo dienai automatiniu būdu sistema nuskaičiuos nario mokestį nuo kortelės sąskaitos. Narys, bet kada gali nutraukti automatinį mokėjimą apie tai, prieš 7 dienas, pranešus elektroniniu paštu hello@brasacrossfit.lt.

2.5. Lankytojai, norintys įsigyti Brasa CrossFit narystę su studento ar moksleivio nuolaida, privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus (galiojantį pažymėjimą).

3. Lankytojų registracija į Brasa CrossFit užsiėmimus.

3.1. Įsigijęs narystę ir/arba sumokėjęs už kitas Brasa CrossFit paslaugas lankytojui aktyvuojama app.wodify.com/ “wodify” mobiliojoje aplikacijoje paskyra su atitinkamai pirktu paslaugos planu. Lankytojas privalo prieš kiekvieną apsilankymą savarankiškai užsiregistruoti per “wodify” aplikacija arba app.wodify.com registravimo sistemą į pageidaujamą treniruotę, užsiėmimą.

3.2. Lankytojui Brasa CrossFit paslaugos teikiamos tik Brasa CrossFit nustatytais laikais ir tuo atveju, jeigu lankytojas registravosi “wodify aplikacijoje app.wodify.com užsiėmimų tvarkaraštyje, taip rezervuodamas vietą užsiėmime. Jeigu lankytojas užsiregistravo į užsiėmimą, jam teikiamos paslaugos būtent tuo laiku kuriuo registravosi. Jeigu lankytojas pamiršo užsiregistruoti, treniruotėje dalyvauti gali tik tuomet, jeigu yra laisvų vietų. Registruotis galima bet kuriuo paros laiku naudojantis “wodify” aplikaciją arba app.wodify.com registracijos sistema. Grupinių užsiėmimų lankytojų skaičius ribojamas. Užsiėmimų tvarkaraštis, laisvų vietų skaičius į grupinius užsiėmimus ir kita susijusi informacija pateikiama “wodify” aplikacijoje app.wodify.com registracijos sistemoje.

3.3. Jeigu lankytojas užsiregistravo į užsiėmimą ir planuoja nebeatvykti į Brasa CrossFit užsiėmimą, lankytojas nedelsiant privalo atšaukti registraciją “wodify” aplikacijoje app.wodify.com sistemoje. Jeigu registraciją į Brasa CrossFit užsiėmimą lankytojas atšaukia vėliau negu prieš 2 val. iki užsiėmimo pradžios arba visai neatvyksta į užsiėmimą, tuomet taikoma 3 eurų bauda už kiekvieną vėlyvą registracijos į užsiėmimą atšaukimą arba už registracijos pateikimą ir neatvykimą į treniruotę.

3.4. Esant, bet kokiems neaiškumams kaip naudotis sistema lankytojams rekomenduojama kreiptis į Brasa CrossFit administraciją, kuri suteiks visą reikalingą informaciją ir padės išspręsti susidariusias problemas.

3.5. Užsiėmimų tvarkaraščiai skelbiami brasa.pike13.com sistemoje bei www.brasacrossfit.lt svetainėje . Apie užsiėmimų tvarkaraščių pasikeitimus lankytojai iš anksto informuojami Brasa CrossFit registracijos sistemoje brasa.pike13.com. Lankytojas neturi teisės reikalauti atlyginti nuostolių, jeigu tvarkaraštyje nurodytą treniruotę veda kitas užsiėmimo treneris arba treniruotė neįvyko dėl užsiėmimų instruktoriaus ligos, atostogų, nedarbo dienų ir švenčių ir pan.

4. Narysčių sustabdymas.

4.1. Nariai gali laikinai sustabdyti (1) kas mėnesį automatiškai prasitęsiančią narystę ir (2) išankstinio mokėjimo terminuotą narystę. Narystę galima sustabdyti ne daugiau negu 2 kartus ir ilgiausias sustabdymo laikotarpis, panaudojus 1 ar 2 sustabdymo kartus, negali viršyti 2 mėnesių per kalendorinius metus, skaičiuojant nuo narystės sutarties pasirašymo datos.

4.2. Už kiekvieną narystės sustabdymą taikomas 10 (dešimt) eurų administravimo mokestis. Po prašymo pateikimo ir narystės sustabdymo įvykdymo, narystės stabdymas negali būti pratęsiamas ilgesniam laikui. Gali būti pateiktas antras prašymas sustabdyti narystę. Narystės stabdymą galima nutraukti anksčiau laiko, negu pasibaigs sustabdymo periodas, pateikus prašymą elektroniniu paštu hello@brasacrossfit.lt.

4.3. Narys turi pateikti narystės sustabdymo prašymą, prieš 3 darbo dienas iki narystės sustabdymo pradžios nurodydamas sustabdymo laikotarpį elektroniniu paštu hello@brasacrossfit.lt. Atgaline tvarka narystė nėra stabdoma. Narystė yra stabdoma tik tokiu atveju, jeigu narys neturi pradelstų neapmokėtų sąskaitų ir apmokėjo 10 eurų narystės sustabdymo administravimo mokestį.

4.4. Sustabdymo atveju (1) kas mėnesį automatiškai prasitęsiančios narystės ateinančio mėnesio kaina proporcingai sumažinama atsižvelgiant į sustabdymo laikotarpio kalendorinių dienų skaičių. Pasibaigus sustabdymo laikotarpiui įmokos daromos įprastine tvarka pagal sutartį. (2) Išankstinio mokėjimo terminuota narystė, po sustabdymo pabaigos pratęsiama tiek dienų, kiek buvo sustabdyta narystė.

4.5. Po sustabdymo periodo pabaigos narystė automatiškai tęsiasi toliau.

4.6. (3) kartinių apsilankymų sustabdyti negalima.

5. Kitos bendros sąlygos

5.1. Brasa CrossFit klubas neteikia asmeninių daiktų pasaugos paslaugų, tik sudaro lankytojams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Asmeninius daiktus lankytojai palieka Brasa CrossFit klubo rūbinėje esančiose persirengimo spintelėse, kuriose palikę daiktus, lankytojai atsako už savo daiktų saugumą.

5.2. Lankytojai privalo saugoti raktus nuo persirengimo spintelių. Už spintelės rakto pametimą, lankytojui taikomas – 3 eurų mokestis už nuostolių atlyginimą.

5.3. Lankytojui, praradusiam Brasa CrossFit rūbinės raktą, jo asmeniniai daiktai grąžinami tik pateikus pagrįstų įrodymų, kad asmeniniai daiktai priklauso jam. Lankytojams rekomenduojama į Brasa CrossFit klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų.

5.4. Brasa CrossFit neatsako už lankytojų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Brasa CrossFit kaltės.

5.5. Brasa CrossFit patalpose lankytojų palikti daiktai saugomi ne ilgiau kaip 3 dienas.

6. Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai Brasa CrossFit patalpose

6.1.Brasa CrossFit patalpose lankytojams draudžiama:

6.1.1 dėvėti šioms patalpoms neskirtą arba nešvarią, skleidžiančią nemalonų kvapą bei netvarkingą avalynę ir aprangą. Užsiėmimų zonose leidžiama avėti tik sportinę avalinę ir aprangą;

6.1.2. teikti Brasa CrossFit lankytojams sporto, sveikatingumo ir panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti lankytojus, ar kitaip trukdyti Brasa CrossFit darbuotojams;

6.1.3. naudotis laikinai sugedusiu inventoriumi ar kita sporto salės įranga;

6.1.4. naudoti magneziją ne pagal paskirtį ir ją išbarstyti; Privaloma dezinfekuoti Brasa CrossFit klubo dezinfekciniu ir išvalyti pilnai naudojamą plotą, inventorių ir magneziją jog neliktų nešvarumu. Draužiama naudoti magneziją ant sportinės dangos ar naudojant magneziją remtis į sportinę grindų dangą.

6.1.5.persirengimo patalpose ir dušinėse atlikti asmens higienos procedūras, naudoti plaukų džiovintuvus ne galvos, o aprangos ir jos detalių (pvz. šlepečių, marškinėlių ir kt.) ar kitų kūno dalių džiovinimui;

6.1.6. į Brasa CrossFit patalpas įsinešti ir vartoti maisto produktus ar alkoholinius gėrimus, jeigu nėra Brasa CrossFit sutikimo;

6.1.7. treniruočių metu, negalima eiti į salę, trukdyti treniruotės ar pasilikti po treniruotės negavus trenerio sutikimo;

6.1.8. fotografuoti ir filmuoti Brasa CrossFit patalpose neturint raštiško Brasa CrossFit klubo leidimo;

6.1.9. Būti atidus, nuovokus ir atsargus savo ir kitų atžvilgiu užkertant kelią, bet kokiems susižalojimams.

6.1.10. Saugoti save ir kitus. Nemėtyti svorių, saugoti ir tausoti inventorių. Pasirinkti saugų svorį, kurį galėtų kontroliuoti ir saugiai sportuoti. Brasa CrossFit Paupys (manufaktūrų g. 20, Vilnius) klube visos paros laiku draudžiama mėtyti svorius, trankyti į grindis ar sienas, kolonas, kitą paviršių sportinį ar kitą inventorių, kitaip sukelti triukšmą, vibraciją. Brasa CrossFit Žirmūnai (Žirmūnų g. 68, Vilnius) klube visos paros laiku draudžiama mėtyti svorius, trankyti į grindis ar sienas, kolonas, kitą paviršių sportinį ar kitą inventorių, kitaip sukelti triukšmą, vibraciją. Pažeidus šį punktą, sugadinus inventorių gali būti reikalaujama atlyginti žalą.

6.1.11 Atlikus pratimus treniruokliai ir inventorius privalo būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems lankytojams, treniruoklių priedai ir kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas; jeigu treniruoklis, kitas inventorius ar danga buvo išpurvinta dėl lankytojo kaltės jis privalo tai nuvalyti. Po naudojimo privaloma inventoriu savarankiškai dezinfektuoti specialiai skirtu inventoriaus dezinfekciniu skysčiu, kurį pateikia Brasa CrossFit klubas.

6.1.12 Po treniruotės, prieš einant į kitus Brasa CrossFit užsiėmimus, lankytojas privalo nusiprausti duše ir vilkėti švarią aprangą.

6.1.13 Apie inventoriaus ar kitos salės įrangos gedimus būtina iš karto informuoti trenerį ar kitą Brasa CrossFit darbuotoją. Juo naudotis draudžiama.

6.1.14. Dalyvaujant Brasa CrossFit užsiėmimuose būtina klausyti trenerio nurodymų ir rekomendacijų, netrukdyti vesti treniruotės. Konsultuotis dėl naudojimosi inventoriumi tvarkos bei juo atliekamo pratimo teisingo atlikimo. Susipažinti su inventoriaus naudojimosi taisyklėmis.

6.1.15 Draudžiama sėdėti, stovėti ar vaikščioti ant palangės. Privaloma laikytis saugaus atstumo nuo lango.

6.1.16 Draudžiama atidaryti Brasa CrossFit klube langus, išjungti elektros įrenginius ar kitus įrenginius, reguliuoti muziką, jungti savo grotuvą/muziką, krauti savo elektronikos prietaisus tokius kaip paspirtukas, baterijas ir pan.

6.1.17 Draudžiama miegoti Brasa CrossFit klube.

6.1.18 Draudžiama rūkyti ar naudoti kitas priemones priemones, kurios gali būti žalingos kitiems asmenims ir gali pakeisti patalpų kvapą, garsą, išvaizdą.

6.1.19 Draudžiama palikti koridoriuose ar administracinėse patalpose dviračius, paspirtukus, riedlentes, asmeninius daiktus. Dviračius laikyti leidžiama tam numatytose transporto priemonių skirtose vietose.

6.1.20 Treniruočių metu telefono garsas privalo būti išjungtas. Draudžiama kalbėti telefonu ar naudotis telefonu neatsiklausus paslaugų teikėjo.

6.1.21 Draudžiama baigus treniruotę Brasa CrossFit klubą palikti iš vidinės kiemo pusės.

6.1.22 Draudžiama naudoti įrenginius ar sporto treniruoklius nesusiderinus su Brasa CrossFit administracija raštu.

6.1.23 Draudžiama skolintis ar pasiimti, nusisavinti Brasa CrossFit turtą.

7. Brasa CrossFit „ Open Gym‘paslaugų, savarankiško sporto (ne treniruotės metu) ir narystės taisyklės:

7.1 Registruotis Brasa CrossFit “wodify” mobilioje aplikacijoje arba puslapyje app.wodify.com.

7.2 Turėti 2 mėnesių CrossFit treniruočių patirtį arba gauti raštišką sutikimą iš Brasa CrossFit klubo administracijos.

7.3 Jeigu tuo pačiu laiku vyksta Brasa CrossFit treniruotės suteikti pirmenybę treniruočių dalyviams renkantis ir naudojant bet kurį inventorių (pvz. prisitraukimų skersiniai,svoriai, gimanastikos žiedai ir t.t.) ir salės plotą. Esant poreikiui, atlaisvinti naudojamą inventorių ir patalpų plotą, nekliudyti treniruotėse dalyvaujantiems žmonėms. Gerbti, netrukdyti kitiems  ir vykdyti trenerio prašymus ir reikalavimus.

7.4 Norint pakeisti esamą muziką klube, reikėtų dėl to susitarti su klube dirbančiu personalu. Draudžiama leisti muziką iš asmeninių grotuvų, garsiakalbių ir pan. 

7.5 Jei norite kalbėti mobiliuoju telefonu – maloniai prašome tai daryti persirengimo kambaryje. Esant sporto salėje draudžiama kalbėti telefonu. 

7.6 Draudžiamas nuotolis arba gyvas treniravimas. Treniruotę vesti gali tik Brasa CrossFit treneriai arba partneriai.

7.7 Draudžiama fotografuoti ar filmuoti patalpas, save ar kitus sporto salės lankytojus nepasitvirtinus raštiškai su Brasa CrossFit klubo administracija.

7.8 Draudžiama naudoti kito paslaugos teikėjo sporto ar sveikatingumo programą nesusiderinus iš anksto raštu leidimo su Brasa CrossFit klubo administracija.

7.9 Draudžiama kelti maksimalius ar didelius svorius, kurie gali sukelti grėsmę traumai. Prašome sportuoti saugiai ir atsakingai. Laikykitės visų saugumo reikalavimų, jūs pilnai atsakote už savo saugumą ir treniruotės efektyvumą. Atvykdami ir sportuodami prisimate pilna atsakomybę už savo sveikatą. 

7.10 Brasa CrossFit klubo personalas ir partneriai pasilieka teisę paprašyti nedaryti veiksmų, keliančių pavojų jūsų ar kitų klubo narių saugumui ar komfortui sportuojant. 

7.11 Privaloma laikytis visų išvardintų taisyklių 6 punkte.

8. Brasa CrossFit teisės ir pareigos, atsakomybė

8.1. Brasa CrossFit turi teisę:

8.1.1. Atliekant profilaktikos darbus, neteikti paslaugų. Tokiomis dienomis lankytojams paslaugos nebus suteikiamos, apie tai bus iš anksto informuojama. Tokiu atveju narystės bus sustabdomos iki profilaktinių darbų pabaigos.

8.1.2. Sudaryti grupinių užsiėmimų tvarkaraščius bei savo nuožiūra juos keisti. Atsižvelgdami į poilsio ir švenčių dienas, Brasa CrossFit turi teisę keisti darbo laiką, treniruočių laikus, nedarbo dienas iš anksto, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) kalendorinę dieną, informuojant klubo narius “wodify” mobilioje aplikacijoje, app.wodify.com ir/arba Brasa CrossFit tinklapyje ir/arba Facebook uždaroje grupėje Brasa CrossFit, skelbimų lentoje ir/arba el. paštu.

8.1.3. Kilus pagrįstų abejonių dėl lankytojo sveikatos būklės, paprašyti lankytojo nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę;

8.1.4. Brasa CrossFit turi teisę nustatyti kitas atskirų narysčių, platinamų akcijų/pasiūlymų metu, galiojimo taisykles ir sąlygas (išimtis iš šių Taisyklių), kurios yra privalomos lankytojams, įsigijusiems tokias narystes.

8.1.5. Lankytojams rekomenduojama nevėluoti į užsiėmimus. Brasa CrossFit pasilieka teisę neįleisti lankytojo į treniruotę pavėlavus 10 min. ir daugiau. Pavėlavus 1 min. ir daugiau taikyti papildomą apšilimą apsaugant narį nuo galimų traumų.

8.1.6. Brasa CrossFit pasilieka teisę atšaukti treniruotes nesusirinkus mažiausiai 4 žmonėms. Treniruočių tvarkaraštis ir atšauktos treniruotės skelbiamas registracijos sistemoje – app.wodify.com arba mobilioje aplikacijoje “wodify”.

8.1.7. Treniruočių metu lankytojus fotografuojame ir filmuojame, pasirašant paslaugų teikimo sutartį jūs sutinkate, kad jūs būsite fotografuojami ir filmuojami ir neturėsite jokių pretenzijų. Nuotraukos ir filmuota medžiaga gali būti viešinama socialiniuose tinkluose, interneto svetainėje www.brasacrossfit.lt. Nuotraukos gali būti atspausdintos ir iškabintos Brasa CrossFit patalpose.

8.1.8 Brasa CrossFit turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, kurie neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų teikiant sporto ir sveikatingumo paslaugas kontaktiniu būdų arba pažeidusiems šias Taisykles arba asmenims taip pat kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems Brasa CrossFit lankytojų interesams. Brasa CrossFit atsakingi darbuotojai turi teisę pareikalauti lankytojų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi Brasa CrossFit teikiamomis paslaugomis bei palikti patalpas. Pinigai lankytojui už apsilankymą ir narystės įmokos negrąžinamos.

8.1.9. Brasa CrossFit pasilieka teisę neįleisti nepageidaujamų asmenų.

8.1.10 Brasa CrossFit klubas turi teisę perduoti tretiesiems asmenims išieškoti ar parduoti susidariusią lankytojo skolą ir reikiamus duomenis – Vardas, Pavardė, Telefonas, el.paštas, gimimo data. Brasa CrossFit lankytojas neturi jokių pretenzijų dėl perduodamų asmeninių duomenų ir/arba parduodamų įsiskolinimų Brasa CrossFit klubui.

8.2. Brasa CrossFit įsipareigoja:

8.2.1. Laikantis LR norminių teisės aktų reikalavimų bei šių Taisyklių teikti lankytojams paslaugas.

8.2.2. Teikti paslaugas visą narystės galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Brasa CrossFit yra uždaromas, dėl priežasčių nesusijusių su lankytoju, įskaitant, bet neapsiribojant, avarijų padarinių šalinimui, planiniam remontui, dėl sanitarinės higienos ir pan. ir dėl to negalima naudotis paslaugomis.

8.2.3. Sustabdyti ir pratęsti lankytojo galiojimą tokiam laikotarpiui, kai Brasa CrossFit buvo uždarytas dėl šiose Taisyklėse išvardintų priežasčių, išskyrus, valstybinių švenčių dienas bei Brasa CrossFit patalpose atliekamus profilaktinio patikrinimo darbus.

8.3. Brasa CrossFit atsakomybė:

8.3.1. Brasa CrossFit suteikia lankytojams galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų įtakos konkretaus lankytojo sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio.

8.3.2. Brasa CrossFit neatlygina lankytojui dėl jo teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Brasa CrossFit kaltės.

8.3.3. Brasa CrossFit neturi įsipareigojimo atlyginti lankytojo patirtus nepatogumus, jeigu tvarkaraštyje nurodytą treniruotę veda kitas užsiėmimo instruktorius arba treniruotė neįvyko dėl užsiėmimų instruktoriaus ligos, nesusirinkusių žmonių skaičiui ar pan.

9. Lankytojo teisės ir pareigos, atsakomybė.

9.1. Lankytojas turi teisę:

9.1.1 Įsigijęs pasirinktos trukmės narystę arba kartinius apsilankymus, naudotis Brasa CrossFit paslaugomis. Už papildomą mokestį naudotis papildomomis Brasa CrossFit paslaugomis.

9.1.2. Užsiėmimų rūšį ir kiekį rinktis pagal savo norus, pomėgius ir sveikatos būklę. Užsiėmimų skaičius per dieną, savaitę ar mėnesį, įsigyjusiam neribotą narystę lankytojui, nėra nustatytas.

9.1.3. Lankytojai, įsigiję narystę, užsiėmimus gali rinktis nuo Brasa CrossFit darbo pradžios iki darbo pabaigos. Patalpas privalo palikti iki klubo darbo pabaigos.

9.1.4. Susipažinti su Brasa CrossFit įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir/ arba inventoriumi bei kreiptis į atsakingus Brasa CrossFit darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo.

9.1.5. Nutraukti (1) ir (4) automatiškai prasitęsiančios narystės sutartį, apie tai prieš 15 kalendorinių dienų pranešus Brasa CrossFit administracijai elektroniniu paštu, adresu hello@brasacrossfit.lt. Narys pateikęs pranešimą nutraukti sutartį, įsipareigoja pilnai sumokėti visas jam susidariusias pagal šią sutartį įmokas ir įsiskolinimus. Nesumokėjus įsiskolinimo per 10 darbo dienų, gali būti panaudojamas 8.1.10 punktas. Sutartis automatiškai nutraukiama po 15 dienų nuo Kliento nurodytos dienos arba pranešimo nutraukti sutartį gavimo dienos.

9.1.5 Prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25,01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ .

9.2. Lankytojas įsipareigoja:

9.2.1. Atsakingai ir rūpestingai naudotis Brasa CrossFit paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad nepadarytų žalos sau, kitų lankytojų bei klubo darbuotojų sveikatai ir turtui.

9.2.2. Privalo būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų). Brasa CrossFit turi teisę nesilaikančio šio reikalavimo lankytojo neįleisti į klubą.

9.2.3. Nelaimingo atsitikimo atveju, visi galintys privalo padėti, o įvykio liudininkai privalo suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui, bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms.

9.2.4. Nedelsiant informuoti Brasa CrossFit darbuotojus apie savo ar kitų lankytojų sveikatos pablogėjimą ar traumą žinomą ar pastebėtą prieš užsiėmimą arba jo metu.

9.2.5. Užsiėmimų patalpose avėti tik sportinę avalinę ir aprangą.

9.2.6. Užsiėmimų metu nekramtyti kramtomosios gumos ar bet kokį kitą maistą.

9.2.7. Naudotis Brasa CrossFit įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka; nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ir inventorių informuoti Brasa CrossFit atsakingus darbuotojus, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo.

9.2.8. Laikytis Brasa CrossFit atsakingų darbuotojų nurodymų ir rekomendacijų dėl Brasa CrossFit įrangos ir inventoriaus eksploatavimo ir naudojimosi Brasa CrossFit paslaugomis, asmeninio pobūdžio treniruočių.

9.2.9. Gaiviuosius gėrimus ir vandenį įsinešti tik nedūžtančiuose induose. Draudžiama įsinešti, vartoti maisto produktus ir alkoholinius gėrimus.

9.2.10. Netrukdyti kitiems lankytojams naudotis Brasa CrossFit paslaugomis.

9.2.11. Atlyginti Brasa CrossFit materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl lankytojo kaltės ar su juo atvykusių nepilnamečių kaltės pagal Brasa CrossFit pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Lankytojas privalo atlyginti Brasa CrossFit padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam lankytojui pateikimo dienos, išskyrus atvejus jeigu Brasa CrossFit administracijos sutikimu su lankytoju buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.

9.2.12. Brasa CrossFit treneriui kilus įtarimų dėl lankytojo sveikatos būklės užsiėmimo metu, lankytojas privalo nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti sportuoti leidžiančią sveikatos pažymą.

9.2.13. Grupinių užsiėmimų ar savarankiškų užsiėmimų salėje metu naudotą inventorių padėti į jam skirtą vietą. Išteptą inventorių (pvz. prakaitu, magnezija, krauju ar kita medžiaga) lankytojas privalo nuvalyti ir dezinfekuoti salėje esančiomis dezinfekavimo priemonėmis, jeigu jų nėra, kreiptis į Brasa CrossFit darbuotojus. Atlikus pratimus Brasa CrossFit salėje palikti treniruoklius ir inventorių tvarkingus ir tinkamus naudoti kitiems lankytojams.

9.3. Lankytojų atsakomybė:

9.3.1. Lankytojas, prieš pradėdamas naudotis Brasa CrossFit teikiamomis paslaugomis, privalo įsitikinti šių paslaugų galimą poveikį jam ir kad jų sveikatos būklė jiems leidžia sportuoti.

9.3.2  Rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su gydytoju. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, atitenka lankytojui. Lankytojai, atsižvelgdami į savo sveikatos būklę, naudodamiesi Brasa CrossFit teikiamomis paslaugomis bei priemonėmis, turi atsakingai pasirinkti fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.

9.3.3. Lankytojai privalo būti atsargūs ir rūpestingi sportuojant. Paslaugos neteikiamos asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir/ar gyvybei, todėl Brasa CrossFit pasilieka teisę tokių lankytojų į Brasa CrossFit patalpas ar atskirą jo zoną (kitas Brasa CrossFit patalpas) neįleisti.

9.3.4. Lankytojai, turintys sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų patiems lankytojams ar kitų lankytojų sveikatai ir/ar gyvybei, privalo apie šiuos sutrikimus informuoti Brasa CrossFit darbuotojus. Brasa CrossFit darbuotojams, kilus pagrįstų abejonių dėl lankytojo sveikatos būklės, turi teisę paprašyti, kad lankytojas pateiktų gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę. Lankytojas pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis Brasa CrossFit teikiamomis paslaugomis bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą. Visa atsakomybė dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Brasa CrossFit, atitenka lankytojui. Brasa CrossFit neatlygina lankytojui dėl jo teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos.

9.3.5. Visa atsakomybė dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Brasa CrossFit, tenka lankytojui, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Brasa CrossFit darbuotojų kaltės.

9.3.6. Vaikai į Brasa CrossFit klubą įleidžiami nuo 1 metų amžiaus. Tėvai (globėjai) atsako už savo vaikus, saugumą ir priežiūrą Brasa CrossFit patalpose.

10. Automobilių stovėjimo vietų taisyklės (“P9 office” pastate)

10.1.1 Požeminio automobilių stovėjimo vietų naudojimosi taisyklės (toliau – „Taisyklės“) apibrėžia pagrindinius vidaus tvarkos reikalavimus Brasa CrossFit nariui (vartotojui) Manufaktūrų g. 20 “P9 Office“pastate Vilniuje (toliau – „Verslo centras“ ).

10.1.2 Prieš naudojimąsi požeminių automobilių parkavimo aikštele Brasa CrossFit Narys (vartotojas) privalo atidžiai perskaityti ir atsakingai susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Naudodamasis šiomis paslaugomis sutinka su visomis išvardintomis taisyklėmis ir reikalavimais.

10.1.3 Taisyklės apibrėžia Nario veiksmus, susijusius su atėjimu (atvažiavimu) į Patalpas (Verslo centrą), buvimą jose ir išėjimu (išvažiavimu) iš Patalpų (Verslo centro).

10.1.4 Visa patirta žala ir su jos likvidavimu susijusios išlaidos, dėl Taisyklių reikalavimų nevykdymo, tenka Nariui.

10.1.5 Narys taip pat atsako už atliktą žalą, kurią verslo centrui ar jame esančioms Patalpoms (jų įrangai) nusižengdami Taisyklių reikalavimams, padarė pats Narys ar jo pakeleiviai.

10.1.6 Nariui ar lankytojui pažeidus bet kurį Taisyklių reikalavimą bus taikoma 100 EUR (šimtas eurų) dydžio bauda arba pažeidimo sukeltų nuostolių dydžio bauda, jei dėl pažeidimo atsiradę nuostoliai yra didesni nei 100 EUR (šimtas eurų). Baudą Narys arba lankytojas įsipareigoja sumokėti Nuomotojui per 3 (tris) darbo dienas nuo rašytinio Brasa CrossFit klubo pranešimo (siunčiamas Nariui jo elektroninio pašto adresu) apie Taisyklių reiklalavimų pažeidimą dienos.

10. 2. Naudojimosi uždara požemine aikštele taisyklės.

10.2.1 Prieš įvažiuojant į uždarą barjeru ribojamą Aikštelę Vartotojui susipažinti yra pateikiama pagrindinė naudojimosi Aikštele informacija, kurią Vartotojas privalo atidžiai perskaityti ir, tik sutinkant su pateikta informacija, įvažiuoti į Aikštelę.

10.2.2 Norint įvažiuoti į Aikštelę, Vartotojui reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus:

10.2.3. Automobilį sustabdyti prie įvažiavimo barjero;

10.2.4. Palaukti, kol kamera nuskaitys automobilio valstybinį numerį ir pasikels barjeras;

10.2.5. Pakilus barjerui, įvažiuoti į Aikštelę ir pasistatyti bet kurioje laisvoje vietoje;

10.2.6. Pakilus barjerui, išvažiuoti iš Aikštelės;

10.2.7. Vartotojas aikštele gali naudotis tik treniruočių metu darbo dienomis tik po 17:00 val.ir iki 22:00 val., o savaitgaliais tik treniruočių metu nuo 09:00 iki 14:00 val.;

10.2.8. Vartotojui griežtai draužiama palikinėti Verslo centre automobilį kitų nenurodytu laiku šiose Taisyklėse;

10.2.9. Automobiliai Aikštelėje privalo būti parkuojami, vadovaujantis automobilių stovėjimo aikštelės ženklinimu ir kelių eismo taisyklėmis;

10.2.10. Vartotojas atsako už Aikštelėje esančio materialaus turto sugadinimą ir privalo atlyginti žalą, kilusią dėl Vartotojo kaltės (tyčios arba neatsargumo).

10.2.11. Įrangos gedimo atveju ar iškilus kitiems nesklandumams, Vartotojas kreipiasi pagalbos į pastato administratorių UAB ADMI (Tel. (8 5) 200 11 22) ;

10.2.12. Brasa CrossFit klubas neįsipareigoja saugoti Vartotojo transporto priemonių ir jose esančių daiktų, taip pat neužtikrina jokių specialių (techninių, fizinių ar kt.) Aikštelėje esančio Vartotojo ir jo turto stebėjimo priemonių;

10.2.13. Vartotojui pažeidus šias Taisykles, Brasa CrossFit klubas turi teisę reikalauti atlyginti dėl pažeidimo susidariusius nuostolius

10.3. Nuostatos dėl asmens automobilio valstybinių numerių duomenų saugojimo.

10.3.1 Visi duomenys susiję asmens duomenu saugojimu prižiūrimi UAB ADMI į.k. 125323158

11. Privatumo ir saugumo politika

11.1. Jūsų asmeninė informacija yra laikoma saugiai. Tik įgalioti darbuotojai, agentai ir partneriai (kurie sutiko saugoti informaciją saugiai ir konfidencialiai) turi prieigą prie šios informacijos. Visi laiškai ir naujienlaiškiai gauti iš mūsų svetainės leidžia atsisakyti papildomų laiškų.

11.2. Brasa CrossFit niekada neparduos, nenuomos, neįkeis ir nedarys mainų ar kitokiais būdais nedalins ir neviešins jūsų asmeninę informaciją kitiems asmenims, įmonėms ar organizacijoms.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Pasirašydamas šias taisykles arba Susipažinimo su Taisyklėmis žurnale, arba Brasa CrossFit narystės plano ar kartinių apsilankymų pirkimo-pardavimo sutartyje lankytojas savo parašu patvirtina, kad:

12.1.1. Su šiomis taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.

12.1.2. Sutinka būti fotografuojamas ir prašoma lankytojo gimimo diena tapatybės nustatymui bei sutinka, kad lankytojo atvaizdas būtų saugomas Brasa CrossFit lankytojų duomenų bazėje.

12.1.3. Sutinka, kad jo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas būtų naudojamas aptarnavimo, informacinių žinučių, naujienų ir pasiūlymų siuntimui.

12.1.4. Visi pranešimai, pastabos ir kitas susirašinėjimas, vykdant Sutartį, siunčiami elektroniniu paštu kitos Šalies Sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu.

12.1.5. Jeigu keičiasi Šalies Sutartyje ar prie jos pridedamame Sutikime nurodyti rekvizitai ir/ar duomenys, tai Šalis, kurios rekvizitai ir /ar duomenys keičiasi, nedelsiant privalo apie tai informuoti kitą Šalį, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus ar duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų.

12.2. Nepilnamečių lankytojų tėvai (globėjai), pasirašydami šias Taisykles arba Susipažinimo su Taisyklėmis žurnale, arba Brasa CrossFit narystės plano ar kartinių apsilankymų pirkimo-pardavimo sutartyje patvirtina faktą, kad:

12.2.1. nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis Brasa CrossFit paslaugomis;

12.2.2. nepilnametis lankytojo pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;

12.2.3. nepilnamečio lankytojo Brasa CrossFit bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta LR teisės aktų nustatyta tvarka;

12.1.4. atsako už jo elgesį Brasa CrossFit bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą;

12.1.5. sutinka, kad nepilnametis lankytojas būtų fotografuojamas jo tapatybės nustatymui bei sutinka, kad nepilnamečio lankytojo atvaizdas būtų saugomas Brasa CrossFit lankytojų duomenų bazėje.